Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 2 (2016) Öğretim Materyallerinin Etkililiğini Artirmaya Yönelik Disiplinlerarasi Materyal Geliştirme Model Önerisi: DIMAG Modeli Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Oğuzhan Sevim
 
Vol 18, No 2 (2016) Öğretmen Adayları Fotosentez Konusu Hakkında Kavram Yanılgılarının Vee Diyagramı Aracılığıyla Belirlenmesi ve Bu Araca Yönelik Görüşlerinin Tespiti Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Gamze Kırılmazkaya, Fikriye Kırbağ Zengin
 
Vol 18, No 2 (2016) Öğretmen Adayları İçin Epistemolojik İnançlar Ölçeği Uyarlama Çalışması Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Behiye Akçay, Seda Usta Gezer, Hakan Akçay
 
Vol 18, No 1 (2016) Öğretmen Adaylarının Asit ve Bazlar Konusunda Çalışma Yaprakları Geliştirebilme Yeterlikleri Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Neslihan Ültay, Eser Ültay, Necla Dönmez Usta
 
Vol 18, No 1 (2016) Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Gürbüz Ocak, Eray Eğmir, İjlal Ocak
 
Vol 18, No 2 (2016) Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine Yönelik Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Çavuş Şahin, Mehmet Kaan Demir, Serdar Arcagök
 
Vol 17, No 2 (2015) Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Dilek Yaralı
 
Vol 18, No 1 (2016) Öğretmenlerin İş Yaşam Kaliteleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Sinan Yalçın, İsa Yıldırım, Durdağı Akan
 
Vol 18, No 2 (2016) Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Fatih Özgül, Tülin Atan
 
Vol 18, No 2 (2016) Okul Kültürü Bağlamında İlköğretim Kurumlarında Etkili Okul Değerlendirilmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Durdağı Akan
 
Vol 18, No 1 (2016) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimlerine İlişkin Görüşleri ve Hizmet İçi Eğitim Durumları Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Talip Öztürk, Filiz Zayimoğlu Öztürk, Niyazi Kaya
 
Vol 18, No 1 (2016) Okul Öncesinde Müzik ve Hareketin Öğrenme Üzerindeki Etkisi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Sibel Kaya, Bilge Ece Ayan
 
Vol 8, No 2 (2006) Opinions Of Science Course Teachers About The Subject Teaching In Primary School (Amasya Sample) Abstract   PDF (Türkçe)   PDF
Hatice KARAER
 
Vol 18, No 1 (2016) Opinions of Social Studies Teachers About Alternative Assessment and Evaluation Techniques Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Yavuz Topkaya, Bayram Yılar
 
Vol 18, No 2 (2016) Ortaöğretim Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yalnızlık ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Dursun Meral, Hüseyin Hüsnü Bahar
 
Vol 16, No 2 (2014) Ortaöğretim Öğrencilerinin Bağdaşıklık Araçlarını İşlevlerine Göre Yazılı Anlatımlarında Kullanma Becerileri Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Remzi Can
 
Vol 18, No 2 (2016) Ortaöğretim Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Ögeleri Açısından İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Vafa Savaşkan
 
Vol 18, No 2 (2016) Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrendikleri Bilgileri Günlük Yaşamlarıyla İlişkilendirebilme Konusundaki Farkındalıkları ile Fen Bilimleri Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişki Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Filiz Kara
 
Vol 18, No 2 (2016) Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Muzaffer Okur, Zeynep Çakmak Gürel
 
Vol 18, No 1 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Noktalama İşaretlerini ve Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyleri (İstanbul Örneği) Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Derya Yıldırım, Erdoğan Uludağ
 
Vol 18, No 2 (2016) Otomatik Armonizasyon İşlemli Müzik Yazılım Programları Üzerinde Çokseslendirme Analizleri Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Ali Korkut Uludağ
 
Vol 18, No 2 (2016) Pedagojik Formasyon Programı ile Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi Abstract   PDF   PDF (Türkçe)
Oğuz Çetin
 
Vol 18, No 1 (2016) Perceived School Support in Inclusive Education Abstract   PDF
Serhat Arslan, Yıldıray Kılıç
 
Vol 8, No 2 (2006) Perceptions Of General High School And Religious High School Seniors Toward Different Professional Careers In Terms Of Their Prestige: Factors Affecting Prestige Of Professional Careers Abstract   PDF (Türkçe)   PDF
Yener ÖZEN, Fikret GÜLAÇTI
 
Vol 15, No 1 (2013) Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study Abstract   PDF (Türkçe)   PDF
Murat TAŞDAN
 
201 - 225 of 409 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 2148-7510