Vol 17, No 2 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Articles

Teachers’ Characteristics as Correlates of Upper Basic School Students’ Performance in Social Studies in Yenagoa, Bayelsa State, Nigeria PDF
Yusuf AbdulRaheem, Bello Bolanle Muinat, Owede Victory Collins
English Teacher’s Self Evaluation of ICT Skills, Use and Pedagogical Content Knowledge in e-INSET NET Programme PDF PDF (Türkçe)
Betül Arap, Fidel Cakmak
Sanal Dünya ve Web Temelli Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Motivasyonları Açısından Karşılaştırılması PDF PDF (Türkçe)
Serkan Yıldırım, Sami Şahin
Türkiye İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması'na Göre Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları PDF PDF (Türkçe)
Özgün Uyanık, Gözde İnal Kızıltepe, Münevvver Can Yaşar, Fatma Alisinanoğlu
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Dilek Yaralı
Öğrencilerinin Ev Temelli Fen Öğrenme Etkinliklerine Aile Katılımı PDF PDF (Türkçe)
Feridun Fikret Aksu, Ataman Karaçöp
Annelerin Ebeveynlik Algıları İle Çocukların Problem Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Muhammed Öztürk, Songül Giren
Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Kan Bağışı Tutum Ölçeği PDF PDF (Türkçe)
Cüneyd Çelik, Gökhan Güven


ISSN: 2148-7510