Vol 16, No 2 (2014)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Articles

The Investigation of Brain Waves in Problem Solving Process PDF PDF (Türkçe)
Sefa Dündar, Sinan Canan, Mehmet Bulut, Özkan Özlü, Sezgin Kaçar
The Levels Of The Eight Grade Students In The Secondary School To Understand The Economy Concepts In The Social Studies Program PDF PDF (Türkçe)
Nadire Emel Akhan, Gökçe Kılıçoğlu
TheEffect of Visual Instruments on the Democratic Attitudes Secondary School Students: Experimental Study PDF PDF (Türkçe)
Serkan Ünsal, Davut Nacar, Derya Keskinpalta
Pre-Service Science Teachers’ Images about Dissolution PDF PDF (Türkçe)
Gülseda Eyceyurt Türk, Hüseyin Akkuş, Ümmüye Nur Tüzün
Expectation Scale for Mathematical Applications Course: A Study on Validity and Reliability PDF PDF (Türkçe)
Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Muhammet Doruk
Pre-Service Early Childhood Education Teachers’ Metaphors about Early Childhood Education Concept PDF PDF (Türkçe)
Hatice Gözde Ertürk Kara
The Change In The Attitude Of Students Towards Science And Technology Course: A One-Year Follow-Up PDF PDF (Türkçe)
Selami Yangın, Sabri Sidekli
Study of Developing A Neurophysiological Perception Scale: Measuring Perception of Teacher Candidates PDF PDF (Türkçe)
Ali Sülün, Sedat Aydoğdu, Günday Taşçı, Demet Yiğit
Establishing Interactive Classroom Environment in Science Instruction: Problems of M-SES Usage PDF PDF (Türkçe)
Özkan Yılmaz, Vehbi Aytekin Sanalan
Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools? PDF PDF (Türkçe)
Ömer Bilen, Faruk Demir, Selçuk Karaman, Yüksel Göktaş
Türkiye ve Kazakistan'da Okutulan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma PDF PDF (Türkçe)
Oğuzhan Yılmaz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bağdaşıklık Araçlarını İşlevlerine Göre Yazılı Anlatımlarında Kullanma Becerileri PDF PDF (Türkçe)
Remzi Can
Akademik Çelişki Tekniğinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kavram Öğrenme Başarılarına Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Oğuzhan Sevim, Behice Varışoğlu


ISSN: 2148-7510