6 Yaşında Okula Başlayan Öğrencilerin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Alper Kaşkaya, Mustafa Ulu, Tacettin Duran
1.112 468

Abstract


Ülkemizde zorunlu eğitim süresinin mevcut durumunun bir takım sorunlara neden olduğu düşüncesiyle 11 Nisan 2012’de kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen eğitim sistemine geçiş yapılmıştır. 4+4+4 sistemi ile okula başlama yaşında yaşanan değişimin eğitimsel çıktılarını tespit etmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 6 yaşında okula başlayan çocukların yazma davranışına yönelik eğilimlerinin tespit edilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma 6 yaşında ilkokula başlayan çocukların yazma eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan karşılaştırmalı ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır.  Araştırma ilkokul eğitimine 6 yaşında ve 7 yaşında başlayan 235 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 116 kız öğrenci ve 119 erkek öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 6 yaşında ve 7 yaşında okula başlayan öğrencilerin yazma eğilimleri arasında çeşitli değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılığın oluştuğu görülmüştür. 


Keywords


Anahtar Kelimeler: 6 yaş, yazma eğilimi, 4+4+4 eğitim sistemi

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.42989