Otomatik Armonizasyon İşlemli Müzik Yazılım Programları Üzerinde Çokseslendirme Analizleri

Ali Korkut Uludağ
864 310

Abstract


Bu araştırmanın temel amacı, Tonica Fugata, Sibelius ve Finale adlı müzik yazılım programları içerisinde yer alan otomatik armonizasyon özelliklerinin geleneksel klasik armoni kuramının temel ilkeleri ile örtüşen ve ayrışan yönlerini tespit etmektir. Bu tespitler, araştırmacı tarafından hazırlanmış çokseslendirme örnekleri ve programların otomatik armonizasyon işlemlerindeki sonuçlarının analizleriyle ortaya konulmuştur. Araştırma içerisinde daha kapsamlı analizler elde edebilmek için programların orkestrasyon düzenleme şekilleri ve akor tanımlama özellikleri de incelenmiştir. Özellikle Tonica Fugata programı içerisinde yer alan iki farklı J. Sebastian Bach ekolü, Samuel Scheidt ve Teststil gibi farklı armonizasyon stillerinden elde edilen armonizasyon işlemlerine yönelik sistematik bir puanlama gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan dereceli puanlama anahtarı içerisinde her bir ölçünün birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Elde edilen veriler, J. Sebastian Bach II armonizasyon işlemi ve geleneksel klasik armoni ilkeleri arasında daha benzer sonuçların ortaya çıktığını göstermiştir.


Keywords


Armoni, müzik yazılım programları, analiz, çokseslilik

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.04612