Yök Tez Merkezi ve Proquest Veri Tabanında Yer Alan Tarih Eğitimi Tezlerinin Değerlendirilmesi

İbrahim Turan, Hasan Aslan
1.035 331

Abstract


Araştırmanın amacı Türkiye’de tarih eğitimi üzerine hazırlanmış tezleri araştırma konusu, kullanılan yöntem ve veri toplama araçları gibi farklı kriterler açısından değerlendirmek ve elde edilen sonuçları PROQUEST veri tabanında yer alan farklı ülkelere ait tarih eğitimi tezleri ile karşılaştırmaktır. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, YÖK “Ulusal Tez Merkezi” ve PROQUEST veri tabanında yer alan tezler bilgisayar destekli tarama yöntemi ile farklı arama terimleri kullanılarak derlenmiştir. Derlenen tezler ülkelerine, yapılış yıllarına, üniversitelerine, düzeylerine (yüksek lisans veya doktora), konularına, kullanılan araştırma yöntemi, veri toplama araçları ve hedef kitlelerine göre içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de tarih eğitimi üzerine yapılan tez çalışmalarının son 30 yılda giderek arttığı görülmüştür. Türkiye’de yapılan tezlerde öğretim yöntemleri ve tutuma yönelik çalışmaların ağır bastığı, uluslararası tezlerde ise öğretim teknoloji ve materyalleri ile program ve ders kitaplarının daha sık çalışıldığı görülmüştür. Türkiye’de yapılan tezlerin büyük bölümünde nicel araştırma yöntemleri ve nicel veri toplama araçları kullanılırken, PROQUEST’te yer alan uluslararası tezlerde bunun aksine nitel araştırma yöntemleri ve buna bağlı veri toplama araçlarının daha sıklıkla kullanıldığı görülmüştür.


Keywords


Tarih Eğitimi, Yüksek Lisans, Doktora, Tez, Türkiye, PROQUEST

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.06505