Tenis Eğitiminde Duvar Çalışmalarının Etkisi

Bülent Kilit, Erşan Arslan
775 394

Abstract


Bu çalışmanın amacı, tenis eğitiminde duvar çalışmalarının etkisini incelemektir. Araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 24 erkek gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Duvar ve kort çalışması yapmak için denekler rastgele iki ayrı gruba ayrılarak 10 hafta süresince tenis eğitimi verildi. Çalışma sonrası deneklerin tenis öğrenim becerileri Uluslararası Tenis Numarası (UTN) ve Revize Dyer Duvar (RDD) testi ile tespit edildi. Verilerin analizlerinde, gruplar arası karşılaştırma için t testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; UTN (duvar: 141.38±9.6, kort: 117.71±11.2) ve RDD (duvar: 61±12.4, kort: 49.16±8) testlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir (p˂0.05). Duvarda çalışan grup daha yüksek test skoru elde etmiştir. Bu sonuçlar iki antrenman yönteminin de tenis becerisinin arttırmak için kullanılabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak, başlangıç seviyesinde eğitim verilirken tenis becerisinin daha fazla arttırmak için duvar antrenmanlarının tercih edilmesi önerilmektedir.


Keywords


tenis, duvar çalışması, ITN testi, Revize Dyer duvar testi.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.63787

References


Buszard, T., Farrow, D., Reid, M., & Masters, R. S. (2014). Modifying equipment in early skill development: A tennis perspective. Research quarterly for exercise and sport, 85(2), 218-225.

Cannon, J.A. (1967). A test of predict ability for the beginning tenis player, Master’s thesis, The Graduate Faculty of Texas Technological College.

Coldwells, A., Hare, M. E. (1994). The transfer of skill from short tennis to lawn tennis, Ergonomics,37:1, 17–21.

Davids, K. W., Button, C., & Bennett, S. J. (2008). Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach. Human Kinetics.

Declercq, L. (2010). 10 and under competitive frame work in belgium, ITF Coaching and Sport Science Review, 51(18):9–10.

Dyer, J. T. (1938). Revision of the backboard test of tennis ability. Research Quarterly, 9(1), 25-31.

Elderton, W. (2010). Tactical and technical development considerations for 10 under players, ITF Coaching and Sport Science Review, 51(18):18–19.

Farrow, D., & Reid, M. (2010). The effect of equipment scaling on the skill acquisition of beginning tennis players. Journal of Sports Sciences, 28(7), 723-732.

Gelen, E. (1998). Tenis motor beceri öğretiminde çift ve tek taraflı öğretim metodlarının karşılaştırılması, yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Gillet, E., Leroy, D., Thouvarecq, R., & Stein, J. F. (2009). A notational analysis of elite tennis serve and serve-return strategies on slow surface.The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(2), 532-539.

ITF tenis rules, (2011). (Erişim tarihi: Mayıs 2012).

ITN on court assessment, (2010). (Erişim tarihi: 10 ağustos 2010).

Kachel, K., Buszard, T., & Reid, M. (2015). The effect of ball compression on the match-play characteristics of elite junior tennis players. Journal of sports sciences, 33(3), 320-326.

Kilit, B., Şenel, Ö., Arslan, E., & Can, S. (2016). Physiological responses and match characteristics in professional tennis players during a one-hour simulated tennis match. Journal of Human Kinetics, 50(2), 83-92.

Miley, D. (2010). Serve rally and score the ITF tenis play and stay campaign and tenis 10s, ITF Coaching and Sport Science Review, 51(18):3-4.

Newman, J. (2010). Why slower balls and smaller courts for 10 and under players? ITF Coaching and Sport Science Review, 51(18):5–6.

Reid, M., Elliott, B., & Crespo, M. (2013). Mechanics and learning practices associated with the tennis forehand: a review. Journal of Sports Science and Medicine, 12(2), 225-231.

Schönborn, R. (2000). Advanced technıques for competıtıve tennis, Meyer&meyer sport, Germany, P83–118.

Söğüt, M., Kirazci, S., & Korkusuz, F. (2012). The effects of rhythm training on tennis performance. Journal of human kinetics, 33, 123-132.

Stoebe, H. E. (1976). The relationship of grip strength and tennis ability, Master’s thesis, School of health physical education and recreation, University of Wisconsin-La Crosse.

Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı, (2006). (Erişim tarihi: 10 Eylül 2012).

Tennis 10s, (2016). (Erişim tarihi: 10 Eylül 2016).

Tsetseli, M., Malliou, V., Zetou, E., Michalopoulou, M., & Kambas, A. (2010). The effect of coordination training program on the development of tennis service technique. Biology of Exercise, 6(1).

Unierzyski, P., Crespo, M. (2007). Review of modern teaching methods for tennis, Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 7(3), 1-10. (Erişim tarihi: 3 Nisan 2010).

Waite, R., (2008). Back To The Board, (Erişim tarihi: 1 Şubat 2012).

Wikipedia, (2012). “Short tennis” (Erişim tarihi: 16 Ocak 2012).