Ortaöğretim Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Ögeleri Açısından İncelenmesi

Vafa Savaşkan
770 245

Abstract


Günümüzde geçerliliğini sürdüren küreselleşme olgusunun, yarattığı kitle kültürü ile somut olmayan kültürel miras olarak adlandırılan, topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaların, temsillerin, ifadelerin, bilginin ve becerilerin kaybolmasına neden olan olumsuz yönlere sahip olduğu bir gerçektir. Eğitim süreciyle arasında karşılıklı ve işlevsel bir ilişkinin söz konusu olduğu kültür, her toplumsal değer gibi sürekli değişken bir yapıya sahiptir. Kültürel mirasın diğer nesillere aktarılmadığı, geleceğe taşınmadığı takdirde aidiyet ve devamlılık duygusunun da kaybolması veya önemini yitirmesi olağan bir durumdur. Bu nedenle, Türk Edebiyatı Öğretim Programı’nda ve Türk Edebiyatı ders kitaplarında Türk kültürüne ait olan somut olmayan kültürel mirasın yeterli şekilde aktarılmasının gerekliliği önem arz etmektedir.

Bu araştırmanın amacı, somut olmayan kültürel mirası koruma bakımından 9, 10, 11 ve 12. sınıf Türk Edebiyatı Öğretim Programı ve ders kitaplarının üstlendikleri görevi yerine getirip getirmediğinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türk Edebiyatı Öğretim Programı’ndaki kazanımlarda, etkinlik örneklerinde ve açıklamalarda; Türk Edebiyatı ders kitaplarında yer alan metinlerde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine göre halk bilimi kadroları ile ilgili ögeler (yaşayan insan hazineleri / geleneğin ustaları; sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; el sanatları geleneği; doğa ve evrenle ilgili uygulamalar) incelenmiştir. 


Keywords


edebiyat eğitimi, Türk edebiyatı ders kitapları, Türk edebiyatı öğretim programı, somut olmayan kültürel miras.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.11705