Türkiye, Singapur, Güney Kore Matematik Öğretim Programlarının Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Bağlamında Karşılaştırılması

Ümit Kul, Zeki Aksu
1.224 408

Abstract


Bu çalışmada Türkiye, Singapur ve Güney Kore’nin ortaokul matematik öğretim programları pedagojik alan bilgisi bağlamında karşılaştırılmıştır. Türkiye’de 2013 tarihinde güncellenen öğretim programı, Singapur’da 2013 yılında güncellenip uygulamaya konulan öğretim programı ve Güney Kore’ de 2009 yılında revize edilip 2011 yılında uygulamaya konulan öğretim programı çalışmaya dâhil edilmiştir. Matematik öğretim programları ile ilgili toplanan veriler incelenmiş, tespit edilen benzerlik ve farklılıklar çerçevesinde çalışmada karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında kullanılan yatay yaklaşım kullanılmıştır. Üç ülkenin programında benzer özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca üç ülkenin programında da pedagojik alan bilgisi bağlamında ortaokul öğretmenlerinden beklentilerin benzer olduğu tespit edilmiştir. Diğer iki ülkeye göre, öğretmen yetiştirme programlarında pedagojik alan bilgisi derslerine daha az yer veren Türkiye’nin öğretim programında öğretmenden aynı beklentide olmasının bir çelişki olduğu düşünülmektedir

Keywords


pedagojik alan bilgisi; öğretim programı; matematik eğitimi

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.35203

References


Aksu, Z. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Altıntaş, S. ve Görgen, İ. (2014). Türkiye ile Güney Kore’nin matematik öğretim programlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. NWSA-Education Sciences, 9(2),191-216.

Ball, D. & Cohen, D. (1996). Reform by the book: What is—or might be—the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher, 25, 6–8.

Chevallard Y. (1985). La transposition didactique, du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble: La Pensée Sauvage.

Chick, H. L., Baker, M., Pham, T. & Cheng, H. (2006). Aspects of teachers’ pedagogical content knowledge for decimals. In 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (2, 297-304). Prague, Czech Republic. PME.

Clermont, C. P., Krajcik, J. S. & Borko, H. (1993). The influence of an intensive inservice workshop on pedagogical content knowledge growth among novice chemical demonstrators. Journal of Research in Science Teaching, 30(1), 21-43.

Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Eick, C. & Reed, C., (2002). What Makes an Inquiry-Oriented Science Teacher? The Influence of Learning Histories on Student Teacher Role Identity and Practice. Science Education, 86(3), 401–416.

Erbilgin, E. ve Boz, B. (2013). Matematik öğretmeni yetiştirme programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur programları ile karşılaştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 156-170.

Gess-Newsome, J. (1999). Pedagogical Content Knowledge: An Introduction and Orientation, Gess-Newsome, J. And Lederman, N.G. (Ed.) Examining Pedagogical Content Knowledge (pp.3-17) London: Kluwer Academics Publishers.

Grouws, D. A., Smith, M. S. & Sztajn, P. (2004). The preparation and teaching of U.S. mathematics teachers: Grades 4 and 8. In P. Kloosterman & F. Lester (Eds.), The 1990 through 2000 mathematics assessment ofthe national assessment of educational progress: Results and interpretations (pp. 221–269). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Gudmundsdottir, S. (1990). Values in pedagogical content knowledge. Journal of Teacher Education, 41(3), 44-52.

Güzel, İ., Karataş, İ. ve Çetinkaya, B. (2010). Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 309-325.

Hill, H.C & Ball, D.L. (2004). Learning mathematics for teaching: results from California’s mathematics professional development institutes. Journal for Research in Mathematics Education, 35(5), 330-351.

Hill, H. C., Ball, D. L. & Schilling, S.G. (2008). Unpacking Pedagogical Content Knowledge: Conceptualizing and Measuring Teachers’ Topic-Specific Knowledge of Students. Journal for Research in Mathematics Education. 39(4), 372-400.

Hwang, H & H. Han. (2013). Mathematics Education in Korea: Curricular and Teaching and Learning Practices. In J. Kim, I. Han, M. Park and J. Lee (Eds.). Current National Mathematics Curriculum (pp. 1-21). Singapore, London: World Scientific Publishing.

Jang, S. J., Guan, S. Y., & Hsieh, H. F. (2009). Developing an instrument for assessing college students’ perceptions of teachers’ pedagogical content knowledge. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 596-606.

Kaytan, E. (2007). Türkiye, Singapur ve İngiltere matematik öğretim programlarının karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara.

Kwon, O.N.(2004). Mathematics teacher education in Korea. In International Congress on Mathematical Education (ICME-10), Copenhagen, Denmark.

Lee, J. (2013). Mathematics Education in Korea: Curricular and Teaching and Learning Practices. In J. Kim, I. Han, M. Park and J. Lee (Eds.). History of Mathematics Curriculum in Korea (pp. 21-43). Singapore, London: World Scientific Publishing.

Levent, F. ve Yazıcı, E. (2014). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi. 39(1), 121-143.

Magnusson, S., Krajcik, J. & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome and N. G. Lederman (Eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge (pp. 95-144). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Ministry of Education. (2012). Primary mathematics teaching and learning syllabus. Singapore.

Ministry of Education, Science, and Technology (2011). Mathematics curriculum. Seoul, Korea: Ministry of Education, Science, and Technology.

Olkun, S. (2006). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu: Matematik öğretim programı inceleme raporu. 28 Temmuz 2016 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/yenimufredat_raporu%5B1%5D.pdf adresinden alınmıştır.

Özkan, E. A. (2006). Türkiye, Belçika (flaman) ve Singapur Matematik öğretim programları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara.

Robitaille, D. F. & Travers, K. J. (1992). International studies of achievement in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 687–723). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Rovegno, I. C. (1992). Learning to teach in a field-based methods course: the development of pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 8(1), 69-82.

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.

Smith, D. C, & Neale, D. C. (1989). The construction of subject matter knowledge in primary science teaching. Teaching and Teacher Education, 5, 1-20.

Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim, dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki kitapevi.

Wilson, S.M & Winwberg, S.S. (1989) Peering at history through different lenses: The role of disciplinary perspectives in teaching history. Teaching College Record, 89, 525-539.