A Study On Biology And Primary Science Student Teachers’, And High School Students’ Knowledge About Use Of Micropcopes In Biology Laboratory

Selâmi YEŞİLYURT
1.993 901

Abstract


In this study biology and primary science student teachers’, and high school students’ knowledge about use of microscopes in biology laboratory was investi- gated. For this purpose, a questionnaire composed of 9 multiple choice and 2 open ended questions were used. The data gathered were analyzed with SPSS 11.0 soft- ware. The results suggest that the student success increases with the use of micro- scopes in laboratory and some suggestions were made in order to improve teaching.

 


Keywords


Biology laboratory, microscope, knowledge

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


BACANAK A., KÜÇÜK M. ve ÇEPNİ S. (2004) İlköğretim Öğrencilerinin Foto- sentez ve Solunum Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: Trabzon Örneklemi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, s.67-80.

BAKİ, A. (1999) Cebirle İlgili İşlem Yanılgılarının Değerlendirilmesi. III.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. 23-25 Eylül, KTÜ, Millî Eğitim Basım Evi, Ankara, s.46-55.

ÇEPNİ S., AKDENİZ A.R. ve AYAS A. (1995) Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvarın Yeri ve Önemi (III). Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, s.24-28.

DİKMENLİ M., TÜRKMEN L. ve ÇARDAK O. (2002) Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuvarlarında Mikroskop Çalışmaları ile İlgili Alternatif Kavramları. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 Odtü Kültür Ve Kongre Merkezi Ankara Webden: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t17d.pdf, 15 Temmuz 2004.

ERYILMAZ, A. ve TATLI, A. (1999 ) ODTU Öğrencilerinin Mekanik Konusunda- ki Kavram Yanılgıları. III.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. 23- 25 Eylül, KTÜ, Millî Eğitim Basım Evi, Ankara, s.103-107.

FLANNERY, M.C. (1999) The conservation aesthetic and the microscopic aesthetic. BioScience, 49 (10), s.801-808.

GEBAN, Ö. ve UZUNTİRYAKİ, E. (1999) Kavram Haritalama ve Benzeşme Yön- temi İle Mol Kavramı Öğretimi. III.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempoz- yumu, 23-25 Eylül, KTÜ, Millî Eğitim Basım Evi, Ankara, s.169-172.

LAZAROWİTZ, R. ve PENSO, S. (1992) High school students’ difficulties in learning biology concepts. Journal of Biological Education, 26 (3), s.215- 223.

MAK, S.Y., YİP, D.Y. ve CHUNG, C.M. (1999) Alternative Conceptions in Biology-Related Topics of Integrated Science Teachers and Implications for Teacher Education. Journal of Science Education and Technology, June, 8 (2):161-170.

SARIKAYA, R., SELVİ, M. ve DOĞAN BORA, N. (2004) Mitoz ve Mayoz Bö-

lünme Konularının Öğretiminde Model Kullanmanın Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), s.85-88.

STRİKE, K.A. ve POSNER, G.J. (1982). Conceptual change and science teaching.

European Journal of Science Education, 4, 231-240.

TEKKAYA, C., ÇAPA Y. ve YILMAZ, Ö. (2000) Biyoloji Öğretmen Adaylarının

Genel Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, s.140-147.

TEMİZ B. K. ve TAN M. (2003) İlköğretim Fen Öğretiminde Bütünleyici Bilimsel Süreç Becerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 296, s.34-40.

TREAGUST, D.F. (1988) Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10 (2), s.159-169.

TSAİ, C.C. (1999) Overcoming junior high school students’ misconceptions about microscopic views of phase change: A study of an analogy activity. Journal of Science Education and Technology, 8 (1), s.83-91.

UDOVİC, D., MORRİS, D., DİCKMAN, A., POSTLETHWAİT, J. ve

WETHERWAX, P. (2002) Workshop biology: demonstrating the Effectiveness of active learning in an introductory biology course. BioScience, 52 (3), s.272-281

YILMAZ, Ö., TEKKAYA, C., GEBAN, Ö. ve ÖZDEN, Y. (1999) Lise-1. Sınıf

Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tes- piti. III.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül, KTÜ, Mil- lî Eğitim Basım Evi, Ankara, s.187-192.