A Study About The Relationship Between The Responsibility Feeling, Behaviours Level And Interior Inspectional Responsibility, Exterior Inspectional Responsibility Levels Of Primary Education Students

Yener ÖZEN, Fikret GÜLAÇTI, Yahya ÇIKILI
2.059 941

Abstract


 

While primary school students having decision and corryng out them taking the responsibility and reflecting it to the behaviours were stadied if the control focus was intarion or exterior controlled. And also it was studied how existence of responsibility feeling reflected to the behaviours. Responsibility feelings and behaviours of eight class students and interior, ewterior inpectional responsibility levels were studied and aritmetics average, stan- dart deviation, corelation levels of the received scala rough scores were studied.

 

It was found that the ones who had interior inpectional responsibility transferred the responsible behaviour to their lives, and the ones who had exterior inspectional responsibility behaviours were less determinet compared to others in the dimansion of the behaviours of responsibility.


Keywords


Responsibility, Responsibility Feeling, Interior-Exterior Inspectional Responsibility.

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


Altınköprü, T., (1999) Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır, Ankara, Hayat Yayıncılık.. Cüceloğlu, D., (1999) Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşcı, İstanbul, Sistem

Yayıncılık.

Dökmen, Ü. (2000) Varolmak Gelişmek Uzlaşmak, İstanbul, Remzi Kitapevi.

Fizpatrik, J. (2000) “Developing Responsibile Behavior in Schools”, İstanbul Kültür Koleji Yayınları.

Gençtan, E. (1996) İnsan Olmak. İstanbul, Remzi Kitapevi

Glasser, W. (1999) Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi, İstanbul, Hayat Yayıncılık. Jerkıns, D. (1994) “An Eight-Step Plan for Teaching Responsibility”. High School

Educational Research Association. (14) 269-270

Luckner, J. (1994) “Developing lndependent And Pesponsibile Behaviors ln Students Who Are Deaf or Hard of Hearing.” Theacing Exceptional Childeren. (26-2):13-17

Owens, T. (1983) “Helping Youth Became More Responsible”. American Educational Research Association. 67:22

Özen, Yener. (2001) Yarına kalmak Adına Sorumluluk Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara Perls, F. (1985) GestaltTherapy. Bantam Books, New York. (1993) İçimizdeki Çocuk. Çev:

Nevzat Erkman, İstanbul, Söz Yayıncılık.

Russel, J. (1978) “Sartre, Therapy and Expanding The Concept of Responsibility”, American Jouarnal of Psychoanalysis. (38): 259-69

Ruth, W. (1994) “Goal Sefting, Responsibilitiy Training.” Psychlogy in The Schools. (31-2): 146-55

Yalom, H. (1999) Varoluşcu Psikoterapi. Çev: Zeliha Babayiğit, İstanbul, Kabalacı Yayın- cılık.

Yavuzer, H (1987) Çocuk Eğitimi El Kitabı. 6. Baskı. İstanbul Remzi Kitapevi